Wil je cultuureducatie een vast plek geven op school? Wil je leerlingen op een structurele wijze met cultuur in aanraking laten komen? Dan is een cursus Interne Cultuurcoördinator wat voor jou! Plein C biedt deze cursus jaarlijks aan in verschillende regio’s. Voor de ICC cursus is geen vooropleiding vereist. De ICC cursus is voor leerkrachten die graag aan de slag willen met cultuureducatie op school.

Resultaat van de ICC cursus

De cursus is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor jouw school, dat je in overleg met directie en team schrijft. De cursusbijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten op school zorgen voor informatie die direct kan worden opgenomen in dat plan. Gedurende de cursus wordt tijdens de bijeenkomsten gewerkt aan draagvlak en competenties. Daarnaast presenteer je het cultuurbeleidsplan op school aan je team. Heb je de cursus met succes afgerond, dan ontvang je een landelijk ICC-certificaat. Registerleraar heeft de ICC cursus officieel erkend als opleiding. Succesvol afronden van de cursus levert je 50 registeruren op.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt ca. 50 uur.

Les 1      28 oktober
Les 2      11 november
Les 3      25 november
Les 4      13 januari
Les 5      3 februari
Les 6      3 maart
Les 7      24 maart
Les 8      21 april

Studiemateriaal

Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je het dossier ICC. Inhoud van dit dossier is ook digitaal te vinden op de website van het LKCA.

Opbouw van de ICC cursus

Les 1-3: Cultuur op school
Les 4-6: Van visie naar actie
Les 7: Presentatie van het cultuurplan tijdens een teambijeenkomst
Les 8: Laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten

Niveau

Deze training wordt aangeboden op post-hbo niveau en is geschikt voor iedereen met kennis van en ervaring in het basisonderwijs op hbo-niveau.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of om je aan te melden voor 22 oktober contact op met De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs via onderwijs@blauweschuit.nl.


Trainingen Plein C & COVID-19

  • Vanaf augustus 2020 starten wij weer met trainingen op locatie. Hierbij houden wij de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter regel in acht.
  • Mochten de RIVM richtlijnen weer aangescherpt worden, dan zullen we per training afwegen welke onderdelen online voortgezet kunnen worden.
  • Onderdelen van de training waarvoor een online versie niet wenselijk of mogelijk is – denk aan stages en interactieve werkvormen – worden verplaatst naar een later moment in het jaar.
  • De kwaliteit van de training zal altijd leidend zijn in de te kiezen oplossing.