Bestuursleden m/v gezocht

De Blauwe Schuit is op zoek naar nieuwe bestuursleden in verband met het aflopen van de zittingstermijn van enkele bestuursleden. Wij zoeken enthousiaste kandidaten die bij voorkeur kennis hebben op het gebied van financiën, personeel en organisatie en/of kennis op het gebied van onderwijs. Het betreft een onbezoldigde, vrijwillige functie.

Vind jij je in de vacatureomschrijving en heb je interesse? Reageer dan vóór 15 januari met een korte motivatie en CV per email naar info@blauweschuit.nl. Wij stellen het ook zeer op prijs als je de vacature wilt delen met geschikte kandidaten en geïnteresseerden in je kennissenkring.

Voor de uitgebreide profielbeschrijvingen kijkt u op www.blauweschuit.nl/vacatures.

 

Blauwe Schuit voorkantDe Blauwe Schuit is hét instituut in West-Friesland voor kunst, cultuur en creativiteit. Iedereen, ook bedrijven en instellingen, kan bij ons terecht voor informatie en advies en voor opleidingen op elk niveau en in elke discipline. De veelheid aan disciplines versterken elkaar en stimuleren docenten en leerlingen tot verrassende combinaties en het beproeven van nieuwe wegen. We zijn er voor beginners en gevorderden, voor jong en oud. We werken nauw samen met andere culturele instellingen en met het ‘reguliere’ onderwijs. We streven naar ‘lage drempels’. We vinden dat kunstzinnige vorming voor iedereen bereikbaar moet zijn.