Bruggenbouwer tussen scholen en cultuur

Cultuurcoach: Wat is dat? Dat is de vraag die Phyllis Kneefel, cultuurcoach bij De Blauwe Schuit Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Hoorn, waarschijnlijk het vaakst gesteld krijgt. Het antwoord is niet éénduidig, maar een ding staat centraal: haar rol als verbinder tussen het Voortgezet Onderwijs en cultuuraanbieders in West-Friesland.

Spontaan, vrolijk en vol passie zijn woorden die je te binnenschieten als je Phyllis Kneefel spreekt. Passie voor haar vak als dans- en theaterdocent, maar ook passie voor cultuur in de breedste zin. Het wekt dan ook geen verbazing dat zij cultuur belangrijk vindt in het onderwijs. “Maar”, zegt ze “,ik zie cultuur als middel. Het creatief bezig zijn, jezelf ontdekken en de vrijheid opzoeken in waar je mee bezig bent, zijn belangrijke lessen voor de rest van je leven. ”

 

Nadat ze gevraagd werd voor de functie van Cultuurcoach door De Blauwe Schuit Onderwijs werd ze meteen in het diepe gegooid, maar ze heeft in de twee jaar dat ze nu in de functie werkzaam is haar draai gevonden. Als cultuurcoach helpt zij scholen in het Voortgezet Onderwijs met hun culturele programma. Daarnaast brengt ze cultuuraanbieders in contact met scholen. “Het is belangrijk dat de school aan geeft: “Wij zoeken dit. Wie heeft dit?” en daarnaast dat cultuuraanbieders leren luisteren en inspelen op die vraag.” Vooralsnog lijkt dat nog toekomstmuziek, want Phyllis merkt dat nog veel VO scholen en cultuuraanbieders elkaar niet weten te vinden. En dan springt zij, als functionaris, in.

Scholen en aanbieders met wie ze heeft gewerkt zijn enthousiast. Projecten, zoals bijv. de Cultuur Onderweg Cultuurweek, gaan voor het tweede jaar van start. “In zo’n cultuurweek staat bijvoorbeeld Architectuur en Mode centraal. Leerlingen volgen workshops buiten school, maar ook in de CKV lessen op school wordt aandacht besteed aan deze disciplines. En dat gaat verder dan alleen een mooi gebouw bekijken. Door de CKV lessen en workshops krijgen ze ook een stuk praktijk mee.”

Cultuur onderweg combi Hoorn okt 2015 1Phyllis merkt op dat ze vaak nog enkele hindernissen moet nemen, voordat ze voor scholen aan de slag kan. Bij scholen ontbreken vaak de middelen en bij de docenten de tijd. De juiste ingang vinden bij scholen en uitleggen wat je voor ze kunt betekenen kost tijd. “Het is niet zo dat ik binnenkom en zeg: “Ik ben Phyllis en ik ben cultuurcoach. Waar willen jullie me voor gebruiken?” Het duurt even voor je het vertrouwen van scholen wint en laat zien dat je ze vooral veel werk uit handen neemt als combinatiefunctionaris. En ondanks dat ze nu een goede samenwerking heeft opgebouwd met een aantal scholen, ziet ze zichzelf nog als een ‘korrel in de hagelslag.’ Eigenlijk zou iedere school een eigen coach moeten hebben, “bruggenbouwers tussen scholen en cultuuraanbieders”, maar ook richting overheid.

En de leerlingen? Hoe reageren die op alle cultuurweken, kunstlijnen en workshops? Ze lacht: “Het is heel moeilijk peilen wat leerlingen ergens van vinden. Je hebt altijd de gangmakers en wanneer die zeggen dat iets leuk of stom is, gaat de hele groep daarin mee. Pas als je de leerlingen individueel observeert tijdens lessen en workshops, zie je wat het met ze doet. De grootste druktemaker in de klas zit dan ineens braaf te tekenen en de muurbloem bloeit helemaal op in een theater les.” Ook voor leerkrachten komt dit soms als verrassing. “Ze kunnen via cultuur ineens heel anders contact maken met hun leerlingen.”

Interview: Viènna Dekker