In het primair onderwijs zijn er eigenlijk twee geldstromen rechtstreeks vanuit het ministerie naar de scholen: een bedrag in de Lumpsum en de CEPO gelden in de Prestatiebox. Daarnaast zijn er ook andere manier om cultuur te financieren, zoals bijvoorbeeld via subsidie of crowdfunding.

 

Lumpsum
cultuurspoor geld potHet bedrag in de Lumpsum bestaat uit een vast bedrag per school en een vast bedrag per leerling. In 2014 was dit een bedrag van € 101,74 per jaar per school en € 4,25 per jaar per leerling, dit wordt jaarlijks geïndexeerd.
Dit betreft echter uitsluitend een richtlijn van het ministerie. Omdat het in de Lumpsum zit mag de school zelf besluiten of het de richtlijn wil volgen of niet.

 

Prestatiebox
Ook de Prestatiebox kent een zelfde principe: daar zitten meerdere prestaties in (bijvoorbeeld excellentie, cultuur) en wordt in zijn geheel uitgekeerd. Per leerling zit daar € 11,64 voor het schooljaar 2016-2017 in.
Hoewel ook hier geldt dat binnen de prestatiebox geschoven mag worden door het schoolbestuur, moet men zich wel verantwoorden over het behalen van geformuleerde ambities.

 

Subsidies
Er zijn een aantal regelingen waar je als school gebruik van kunt maken. Meer informatie vindt je op Subsidies en andere geldzaken van het LKCA.

Ook via PleinC is er een regeling, genaamd: Cultuur om de Hoek.

In Westfriesland kunnen scholen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de gemeente door deel te nemen aan het Cultuurmenu of via afspraken met Blauwe Schuit Onderwijs.

 

Overig
Naast deze gelden is het ook mogelijk om via een andere weg aan geld voor cultuur te komen. Zo is het mogelijk om een bedrag mee te nemen in de ouderbijdrage. Als een school zich profileert als culturele school is dit niet ongewoon. Houd in zo’n geval wel rekening met kinderen wiens ouders weinig financiële middelen hebben.

Crowdfunding kan werken als de school een speciaal project of aanschaf wil doen. Meer informatie hierover vind je op geefonderwijs.nl.