painting-cultuurspoorInleiding 
In 2012 verscheen het adviesrapport Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Daarin gaven de raden de volgende hoofdaanbevelingen:

  • geef de scholen meer grip op de inhoud
  • bevorder de deskundigheid in school
  • stel de culturele infrastructuur in dienst van de school

Voorgaande adviezen geven richting aan de wens om scholen meer eigenaar van hun cultuurprogramma te laten zijn. Dat houdt in dat de scholen zelf keuzes moeten maken en op basis van de gemaakte keuzes evalueren.

 

Doel
Het team in gezamenlijk overleg laten nadenken over het cultuurbeleid en de keuzes voor het cultuurprogramma op basis van de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie en het vak Nederlands van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

 

Uitleg
CULTUURspoor is een instrument om in 5 stappen en in gezamenlijk overleg vorm te gaan geven aan het cultuuronderwijs binnen de school. Vanuit een geformuleerde visie op onderwijs en cultuuronderwijs wordt een kader geschapen van waaruit het cultuurprogramma voor korte of langere tijd wordt bepaald en samengesteld.

 

Opbrengst
Deze handleiding leidt tot een kader. Met behulp daarvan maken scholen keuzes uit het culturele aanbod (o.a. cultuurmenu), welke aansluiten op de visie, het beleid en het curriculum van de school. Het uiteindelijk resultaat is een cultuurprogramma voor korte of langere tijd.

 

Begrippenlijst
Voor meer informatie over de gebruikte begrippen kun je de begrippenlijst bekijken.

 

Bibliografie

 

Colofon
CULTUURspoor is gemaakt door Willem Smit, Esther Wagenaar en Newfish in opdracht van Stichting De Blauwe Schuit in het kader van het project Cultuleren. Met dank aan Marjo Berendsen, adviseur van Plein C te Haarlem.