Inleiding
Het is zinvol een activiteitenplan of een jaar met culturele activiteiten te evalueren. Maak bij de opstelling van het cultuurplan afspraken over de evaluatie op basis van de volgende vragen:

  • met wie vindt de evaluatie plaats (met directie, collegae, ouders, leerlingen)?
  • wanneer vindt de evaluatie plaats (tussentijds of aan het einde van het jaar)?
  • hoe vindt de evaluatie plaats (mondeling of schriftelijk)?
  • met welk doel vindt de evaluatie plaats (ter verantwoording van doelen en financiën of ter verbetering van het cultuuronderwijs of beide)?

Het hierna volgende formulier kan als leidraad worden gezien voor de evaluatie:

Klik hier voor een voorbeeld in pdf.

 

Sloot het cultuurprogramma aan op de visie van de school?

 0 onvoldoende   0 matig   0 voldoende   0 goed   0 uitstekend

 

Sloot het cultuurprogramma aan op de cultuurvisie van de school?

 0 onvoldoende   0 matig   0 voldoende   0 goed   0 uitstekend

 

Sloot het cultuurprogramma aan op de gekozen accenten?

 0 onvoldoende   0 matig   0 voldoende   0 goed   0 uitstekend

 

Hoe was de organisatie van het cultuurprogramma?

 0 onvoldoende   0 matig   0 voldoende   0 goed   0 uitstekend

 

Hoe was de communicatie van het cultuurprogramma?

 0 onvoldoende   0 matig   0 voldoende   0 goed   0 uitstekend

 

Hoe was de planning van het cultuurprogramma?

 0 onvoldoende   0 matig   0 voldoende   0 goed   0 uitstekend