Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen vorm te gaan geven aan cultuurbeleid. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb je straks een cultuurprogramma dat goed onderbouwd is.

In die 5 stappen kijken we naar de onderwijsvisie, de cultuurvisie en het schoolcurriculum.

Advies:

  • Lees, ter informatie, het formulier van CULTUURspoor door. Vul onderdelen tijdelijk in (een letter is vaak voldoende), zodat je het hele schema kunt bekijken. Klik HIER om een het formulier te kunnen printen, zodat je het op papier kunt bekijken (Let op: er kunnen kleine verschillen zijn);
  • Bepaal daarna de betrokkenen en maak een afspraak om het schema als groep stap voor stap door te nemen;
  • Gebruik daarbij de volgende informatie: de schoolgids en het budget voor cultuur;
  • Reken op een gezamenlijk overleg van minimaal een uur;
  • Let op! Gebruik in het schema de vorige en volgende knop om terug of verder te gaan. Als je dat niet doet, ben je de informatie die je hebt ingevoerd kwijt;
  • Wil je halverwege stoppen? Loop dan wel het hele schema door en mail de informatie, anders ben je het kwijt. Halverwege opslaan is helaas niet mogelijk. Als je een volgende keer verder gaat, kun je de informatie in je mail kopiëren in de vakken van het schema, zodat je verder kunt gaan.

Zijn er nog vragen omtrent het CULTUURSpoor neem dan contact op met de adviseurs van De Blauwe Schuit. Maak daartoe gebruik van dit contactformulier.

Wil je meer weten over het waarom van CULTUURspoor, kerndoelen en de begrippenlijst. Klik dan op de links.

Naar stap 1