social-cultuurspoorBepaal met elkaar de visie op cultuuronderwijs, bijvoorbeeld met behulp van de “10 stappen visievorming” zoals vermeld op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
Indien wenselijk kan ook een adviseur van de Blauwe Schuit ondersteuning bieden. Neem hiervoor contact op via dit contactformulier.

Sluit bij de visievorming aan op de onderwijsvisie van de school. Kijk naar de hoofdpunten van de onderwijsvisie en bedenk of je op basis daarvan een vertaling kunt maken naar cultuuronderwijs. Houd hierbij rekening met de Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie en Nederlands van Stichting Leerplan Ontwikkeling. Voor een definitie van cultuur en cultuuronderwijs kun je kijken bij de begrippenlijst.

 

Een voorbeeld van een visie op cultuuronderwijs:

Binnen cultuuronderwijs leren we kinderen de wereld waar te nemen op verschillende wijzen. We laten kinderen voelen, luisteren, kijken en bewegen. We leren kinderen uiting te geven aan die waarneming, in combinatie met verbeelding, door middel van beeld, taal, beweging, spel of muziek. Op die wijze geven zij betekenis aan onderwerpen uit de directe werkelijkheid en belevingswereld. In alle gevallen gaat het om een interpretatie van de werkelijkheid.

Cultuuronderwijs leert kinderen dat er meervoudig perspectief is, dat het niet altijd gaat om het goede antwoord, maar dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn oftewel de grenzen van de taal zijn niet de grenzen van het denken en de verbeelding.

Bron: E.W. Eisner – The arts and the creation of mind, 2004