Inhoudelijke en verdiepende artikelen voor leerkrachten en vakdocenten


Wat leer je van Kunst?
De tien lessen die leerlingen leren van kunst volgens een van de meest invloedrijke denkers over kunstonderwijs, de recent overleden Elliot Eisner.

Cultuureducatie op de basisschool, 8 lessen van koplopers
Er zijn allerlei bekende obstakels – gebrek aan tijd, geld, personeel, deskundigheid, ruimte en materiaal – die basisscholen ervan weerhouden om kunst en cultuur een vaste plek in hun onderwijs te geven. De auteurs van dit artikel vroegen aan vertegenwoordigers van vijf scholen waarom het hun wel lukt. Wat is het geheim van hun succes?

Kunst integreren in het curriculum
Wat houdt het begrip integratie in? Met integratie van kunst in het curriculum wordt hier bedoeld het leggen van verbanden tussen kunstvakken en andere vakken. Dit kun je ook interdisciplinair onderwijs noemen. Bewust de samenhang tussen vakken opzoeken kan het onderwijs betekenisvoller maken voor leerlingen.

Met kunst het hele kind centraal
“Kinderen verdienen een rijk met kunst gevuld leven”. Dat is de boodschap van een uitgebreide reviewstudie naar de opbrengsten van het leren in, over en door kunst.
Het leren op school zou volgens de Canadese onderzoeker, professor Rena Upitis, wel meer mogen lijken op het informele leren van volwassenen die vanuit enthousiasme creatieve of kunstzinnige hobby’s beoefenen in hun vrije tijd.

Kunstonderwijs en 21st century skills
Vooruitgang, het zoeken naar oplossingen voor de problemen van onze tijd, wordt gedreven door innovatie. Het algemeen vormend onderwijs kan hierbij een belangrijke rol spelen door (meer) aandacht te besteden aan de competenties die nodig zijn om tot innovatie te komen. Deze competenties zijn internationaal aangeduid als 21st century skills. 

Cultureel vermogen: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan
Onze moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch en cultureel. Het is van belang dat we met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen begrijpen, ons kunnen uiten en in openheid de samenleving van de toekomst kunnen vormgeven. Voor dit alles hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan.

In 3 stappen naar goed cultuuronderwijs
Of je nou op een basisschool werkt of op het voortgezet onderwijs, goed cultuuronderwijs begint met bepalen wat je ermee wilt bereiken bij je leerlingen.

Wat is kwaliteit?
Wat vind jij goede cultuureducatie? Hoe zie je of een culturele activiteit kwaliteit heeft? Wanneer zeg, denk of voel je: Dat was goed!? Wat is kortom jouw subjectieve maatstaf? Dit is een belangrijke vraag om jezelf en je collega’s te stellen wanneer je de kwaliteit van cultuureducatie wilt verbeteren.

Muziek en taalonderwijs slim combineren
Taal en muziek in het onderwijs kunnen elkaar versterken. In een expertbijeenkomst verkenden het LKCA en de Taalunie de raakvlakken tussen taal en muziek. De opbrengsten en de kansen die zij signaleerden, lees je in dit artikel.

Schoolleiders en cultuureducatie: op zoek naar de verbinding
Hoe kun je als schoolleider de noodzakelijke sleutelrol vervullen als het gaat om visie- en beleidsontwikkeling?

Video: how art benefits children (Engelstalig)
Artist educator presents the benefits of art to children’s minds, bodies and emotions. Informational video geared toward educators.

Video/animatie: why children drawings matter (Engelstalig)
Children can’t draw very well in the technical sense – but their art has important value for us nevertheless.

Congres 29 september 2020 “Kritisch, creatief en praktisch denken”
Tijdens dit congres komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe geef jij je leerlingen inzicht in hun eigen denkvoorkeuren en -vaardigheden?
• Welke tools zet je in om de denkvaardigheden van je leerlingen te stimuleren?
• Hoe start je laagdrempelig met onderzoekend leren?
Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:
• Leerkrachten en onderwijsassistenten van groep 3 t/m 8
• Plusklasleerkrachten
• Bouwcoördinatoren
• Intern begeleiders uit het primair onderwijs.


Ook een website of publicatie gezien die interessant kan zijn voor het cultuuronderwijs? Laat het ons weten. Mail de link naar: onderwijs@blauweschuit.nl