Inleiding
Het is uiteraard zinvol de culturele activiteiten in een jaarplanning of – indien aan de orde – in een meerjarenplanning te plaatsen. De planning kan dan onderdeel zijn van de schoolgids en de communicatie met bijvoorbeeld ouders ten goede komen.

Het hierna volgende formulier kan als leidraad worden gezien voor een planning. De gekozen activiteiten en/of accenten kunnen daarin worden aangegeven met een symbool (x) of ingevuld in woorden, bijvoorbeeld groep 1 en 2 of met een projectnaam.

 

Voorbeeld jaarplanning

Discipline 2015 / 2016
Literatuur
Beeldend
Muziek
Erfgoed
Drama
Dans
Audiovisueel
Media-educatie

 

Voorbeeld (meerjaren)planning
Bron: lkca, dossier icc digitaal (2014)

Discipline 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Literatuur
Beeldend
Muziek
Erfgoed
Drama
Dans
Audiovisueel
Media-educatie