De afdeling Kunst in Onderwijs van De Blauwe Schuit ondersteunt scholen bij het organiseren en uitvoeren van cultuureducatie op school. Wij doen dat op de volgende manier:

Cultuleren

Van 2017 t/m 2020 loopt het project Cultuleren in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs is de stuwende kracht achter dit project dat kunst- en cultuureducatie een vaste plaats wil geven binnen het primair onderwijs.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie

Cultuurmenu

De Blauwe Schuit verzorgt voor het basisonderwijs in 7 Westfriese gemeenten een Cultuurmenu. Van scholen die meedoen met het Cultuurmenu gaan alle klassen naar voorstellingen en krijgen workshops in de klas of rondleidingen bij regionale culturele en erfgoed instellingen. De menu’s worden samengesteld in overleg met gemeentelijke cultuurcommissies.

Doet uw school nog niet mee aan het Cultuurmenu? Neem contact op met Viènna Dekker voor meer informatie.

Workshops en advies

U kunt ook voor culturele activiteiten terecht bij Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs. We bieden diverse workshops voor leerlingen van verschillende groepen. We werken daarvoor met verschillende kunstenaars/docenten met ervaring in het basisonderwijs. Ook is er maatwerk mogelijk.

Onze adviseurs kunnen helpen met het ontwikkelen van cultuurbeleid op school en je ook adviseren als je op zoek bent naar iets speciaals. We beschikken over een breed netwerk en jarenlange ervaring, zowel met scholen als met cultuuraanbieders. Al vele jaren ondersteunen we cultuurcommissies en werkgroepen met leerkrachten uit het primair onderwijs bij het samenstellen van cultuurmenu’s. Onze adviseurs kennen veel cultuuraanbieders persoonlijk en hebben een goed beeld van hun kwaliteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria van Buitenen of Mascha Rood.