Project Water succes!

Een groot succes: project Water, toen, nu en later, een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap, Cinema Oostereiland en de Blauwe Schuit. 600 basisschoolleerlingen maakten 23 animatiefilmpjes met het thema water. Het winnende filmpje “het Vuilnismonster” werd gemaakt door groep 5/6 van basisschool de Klimop. Kinderen worden met dit project bewust gemaakt van het belang van bewust omgaan met water. Zij kregen lessen in klas waarin stopmotion filmpjes gemaakt werden. Prachtige en eigenzinnige flmpjes waren het resultaat. De winnende filmpjes zijn te bewonderen op www.hhnk.nl.