CmK3

Periode
2021-2024

Kunst in onderwijs

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Cultuuraanbod

Kennis & tools

Nieuws & agenda

Over Kunst in Onderwijs

Dat kinderen thuis in aanraking komen met kunst en cultuur is niet altijd vanzelfsprekend. Maar dat kunst en cultuur belangrijk is voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen lijdt geen twijfel.

“Van kunst leren leerlingen om tot een goed oordeel te komen over betekenisvolle relaties en dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben, en vragen meer dan één antwoord. Een groot deel van het schoolcurriculum gaat over de juiste antwoorden. Bij kunst gaat het om eigen oordeel boven regels en een meervoudig perspectief.”

– Professor Elliot Eisner in ‘The Arts and the Creation of Mind’ (2004)

Via cultuuronderwijs komen kinderen in aanraking met kunst en cultuur op een wijze die aansluit bij hun leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase. Met de hulp van gemeenten en overheid en in samenwerking met culturele instellingen, vakdocenten en het onderwijs zorgt De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs er al vele jaren voor dat kinderen naar theatervoorstellingen en tentoonstellingen kunnen gaan, kunst- en cultuurworkshops volgen en daardoor leren reflecteren op onderwerpen waar zij anders niet zo snel mee in aanraking komen.

Uitgelicht

Cultuureducatie met kwaliteit

CmK bevordert de samenwerking tussen basisscholen en cultuuraanbieders, de deskundigheid van onderwijs- en cultuurprofessionals en draagt bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden.

Cultuurcoach VO Hoorn

De Cultuurcoach ondersteunt en adviseert het voortgezet onderwijs in Hoorn bij het organiseren van cu en adviseert het voortgezet onderwijs in Hoorn bij het organiseren van cultuureducatie activiteiten, zowel binnen als buiten de school.

Leerlijnkaders primair onderwijs

De leerlijnen bieden een kader in de vorm van een makkelijk te volgen stappenplan bestaande uit hoofddoelen, subdoelen, praktische uitwerkingen en verwijzingen naar aanbieders en inspirerende voorbeelden via handige QR-codes om zelfstandig cultuurlessen te kunnen vormgeven.

Nieuws & agenda