Stichting Op Roet maakt cultureel erfgoed zichtbaar door verhalen-, kunst- en theaterprojecten te organiseren.
Ze heeft een bijzondere fascinatie waar het gaat om de verbindingen tussen materieel en immaterieel erfgoed en tussen mens en samenleving. Die fascinatie speelt vooral daar waar sprake is van erfgoed dat een actuele betekenis genereert voor de directe leefomgeving. Stichting Op Roet werkt in dat proces samen met burgers, amateurs, professionals en culturele instellingen.

Stichting Op Roet Hoorn
Koepoortsweg 70a
1624 AG Hoorn
06-14483809
www.op-roet.nl