Onze Cultuurcoach VO voor de gemeente Hoorn adviseert en ondersteunt het voortgezet onderwijs in Hoorn bij het organiseren van culturele activiteiten binnen alle kunstvakdisciplines en zowel binnen als buiten de school. Dat kan in de vorm van workshops, bezoek aan voorstellingen of culturele instellingen en/of uitgebreidere cultuureducatieprojecten.

Het doel van de Cultuurcoach is om de leerlingen actief kennis te laten maken met het cultuuraanbod in de regio en hen te stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Hoornse voortgezet onderwijsinstellingen kunnen zonder extra kosten gebruik maken van de tijd en kennis van de Cultuurcoach. Pas als er een activiteit plaatsvindt, worden kosten zoals het inhuren van cultuurprofessionals, de inkoop van materiaal en/of de huur van een locatie in rekening gebracht aan de school. Scholen kunnen daarvoor gebruik maken van de CJP Cultuurkaart. Ook kan de Cultuurcoach scholen matchen met culturele aanbieders binnen West-Friesland en daarbuiten. Elke school heeft zo haar eigen behoeftes waardoor maatwerk voorop staat.

Om cultuur op het voortgezet onderwijs te stimuleren stelt de gemeente Hoorn, naast de Cultuurcoach, ook weer in 2022 € 1.000 per school beschikbaar. Scholen kunnen dit bedrag inzetten voor workshops, projecten of activiteiten rondom een specifiek thema. Voorwaarde is wel dat elke school zelf ook minimaal 25 procent van de kosten bijdraagt.

Wil je gebruikmaken van deze regeling of van de tijd en kennis van de Cultuurcoach? Neem dan contact op met Cecile Steenwijk, Cultuurcoach VO.


Voorbeelden van culturele activiteiten

Cultuureducatieprojecten

In 2019 zijn we door drie scholen benaderd om met hen mee te denken over een structurele inzet van cultuureducatie op hun scholen: VSO De Stormvogel, ROC Horizon College en VSO De Spinaker. De Cultuurcoach heeft deze scholen begeleid bij het opzetten van cultuureducatietrajecten en bij VSO De Stormvogel is tevens de subsidieaanvraag mede vormgegeven.


Bij het Horizon College is in 2019 een dans- en beeldend traject in gang gezet waarbij CMV-leerlingen samen met een groep anderstaligen aan de slag gaan met kunst en cultuur. Zij werken tijdens een aantal weken toe naar een eindpresentatie. In dit project leren zij veel van elkaars achtergrond en cultuur en wordt een sociale integratie bevorderd. Ook kent het traject een samenwerking tussen twee beeldend docenten van het Horizon College en twee dansdocenten van TjillSkillz. In 2020 kijken we samen met de school hoe we een goed vervolg kunnen geven aan dit project.Workshops


Voor het Oscar Romero hebben we in 2020 twee workshopdagen georganiseerd in samenwerking met Muziekschool Gerard Boedijn. De leerlingen van Mavo, Havo en Vwo konden zich inschrijven op een workshop naar keuze: cartoontekenen, keramiek, collage, druktechniek, fotografie, dans, theater, percussie, muziekproductie, ‘bandskills’, rap of zang. Het waren twee succesvolle en leerzame dagen waarbij de leerlingen prachtige resultaten hebben bereikt.