Wat kan het voor jouw school betekenen?

CmK 1 - Projectleider


Sinds 2013 is De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs als lokale projectleider voor de scholen van West-Friesland verantwoordelijk voor de uitvoering van het overheidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (afgekort CmK). Ook wel bekend als het project CULTULEREN.

CmK 2 - Verdeling gemeenten


In de nieuwe CmK periode van februari 2021 tot en met december 2024 werkt De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs structureel samen met de Westfriese Bibliotheken en hanteren zij dezelfde werkwijze, dit keer onder de titel: CULTULEREN PLUS!

Beide organisaties hebben hun eigen ‘werkgebied’ waarin een evenredig aantal scholen zijn gevestigd. De scholen in Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen en Medemblik worden ondersteund door een adviseur van de Westfriese Bibliotheken. De scholen in Hoorn, Opmeer en Koggenland worden ondersteund door een adviseur van De Blauwe Schuit.

Wat houdt CmK nu precies in?

CmK 3 - Cultuur in school


De Minister van Onderwijs wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het onderwijsprogramma. De overheid stelt hiervoor geld beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Daarnaast wordt door de overheid een bijdrage van gemeenten en scholen gevraagd om het programma te kunnen laten uitvoeren.

Doel van CmK: Kinderen structureel laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en cultuuraanbieders, de deskundigheid van onderwijs- en cultuurprofessionals en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden.

Hoe werkt CmK?

CmK 4 - Advies


1. Visie en borging


De CmK onderwijsadviseurs van De Blauwe Schuit en de Westfriese Bibliotheken gaan jaarlijks in gesprek met schooldirecties, ICC’ers en leerkrachten om samen met hen te inventariseren wat hun school doet aan cultuureducatie en hoe dit in hun onderwijsprogramma is verwerkt.

Als de school er behoefte aan heeft, adviseren zij hen over hoe zij hun visie op cultuur verder kunnen vormgeven en hoe ze een stappenplan kunnen maken om borging van cultuureducatie nog effectiever te maken.

CmK 5 - Deskundigheid


2. Deskundigheid


Om onderwijsprofessionals nog deskundiger en zelfstandiger te maken in het organiseren en uitvoeren van kwalitatieve cultuureducatie wordt jaarlijks een aantal gratis teamtrainingen en -workshops aangeboden in verschillende cultuurdisciplines.

Ook is er jaarlijks de mogelijkheid voor onderwijsprofessionals om kosteloos een opleiding Interne Cultuur Coördinator te volgen.

CmK 6 - Netwerken


3. Netwerk en samenwerking


Om het netwerk tussen scholen en cultuuraanbieders te versterken en de samenwerking te bevorderen, wordt er jaarlijks een cultuur-of inspiratiemiddag georganiseerd.

Daarnaast wordt via de website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs het ruime aanbod aan cultuureducatie activiteiten van cultuuraanbieders in de regio voor scholen inzichtelijk gemaakt. Dit aanbod zal ook toegankelijk zijn via de website van de Westfriese Bibliotheken.

CmK 10 - Muziekles


4. Culturele leerlingactiviteiten


Vanaf 2021 worden culturele leerlingactiviteiten, in West-Friesland ook wel bekend als Cultuur Menu, een integraal onderdeel van het nieuwe CmK programma. Dit was voorheen niet het geval. De twee programma’s werden altijd los van elkaar aangeboden.

Het is namelijk de wens van het Fonds voor Cultuurparticipatie dat eenmalige leerlingactiviteiten geïntegreerd worden in het onderwijsprogramma om te zorgen voor een betere borging van de cultuurervaring en om samenwerking met cultuuraanbieders te stimuleren.

CmK 8 - Museumles


Voorbeelden van samenwerking met een cultuuraanbieder zijn:

  • een kunstenaar of illustrator die als co-teacher samen met de onderwijsprofessional voor de klas staat;
  • een theatervoorstelling of museumles op school;
  • een dansvakdocent die wordt ingehuurd om een lessenreeks te verzorgen;
  • een workshop muziek, literatuur of zang op school.
CmK 9 - Resultaat


Resultaat


Scholen en cultuuraanbieders werken samen om kunst, cultuur en erfgoed vaste onderdelen van het onderwijsprogramma te maken.

Leerlingen komen zo tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, fotografie, beeldende kunst, theater, literatuur en erfgoed waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw!


Heb je nog vragen over het CmK programma CULTULEREN PLUS!?
Neem dan vooral contact met ons op via onderwijs@blauweschuit.nl.