In overleg met leerkrachten en cultuuraanbieders uit verschillende disciplines hebben we 2 leerlijnkaders ontwikkeld voor het primair onderwijs: 1 voor muziek en 1 voor beeldende vorming. Hiermee bieden we leerkachten handvatten om gericht en vanuit hun passie voor de cultuurvakken binnen de gevraagde onderwijs- en kerndoelen maatwerk te kunnen leveren. 

De leerlijnen bieden een kader in de vorm van een makkelijk te volgen stappenplan bestaande uit hoofddoelen, subdoelen, praktische uitwerkingen en verwijzingen naar aanbieders en inspirerende voorbeelden via handige QR-codes om zelfstandig cultuurlessen te kunnen vormgeven. Beide leerlijnen bevatten daarnaast een ingevuld voorbeeld en een leeg invuldocument waarmee je als leerkracht zelf direct aan de slag kan.