Hieronder vind je inspiratie omtrent het toepassen van de subdoelen in de leerlijn beeldend, zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en overige voorbeelden.

1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en werk van anderen)
Groep 1: https://www.kunstfanaatjes.nl/artikelen/blauw-paard-gele-koe-en-heel-lijm/

2. Creërend vermogen
Groep 1/2: https://www.leraar24.nl/70114/procesgericht-cultuuronderwijs-in-groep-1-2-vergroot-beeldend-vermogen/
Groep 3/4: http://www.lesidee.nl/data3/dataid_velden/dataId477.html
Groep 5/6: http://www.lesidee.nl/data3/dataid_velden/dataId746.html
Groep 7/8: https://www.dynamicactivities.nl/wp-content/uploads/2020/06/Lesplan-Op-Art_Dynamic-Activities.pdf

3. Tweedimensionaal werken
Groep 1/2: https://youtu.be/j_JONYDHeJ8
Groep 3/4: https://youtu.be/-mJnznN6amo
Groep 5/6: https://www.museumpleinbus.nl/wp-content/uploads/2014/09/Docentenhandleiding-groep-6-Rijksmuseum.pdf
Groep 7/8: http://bvzjoskeepping.blogspot.com/p/eindopdracht-een-zelfontworpen-les-voor.html
Alle groepen: Instructievideo Anne Schneider: https://www.youtube.com/watch?v=RwjCibmG0oM&t=4s

4. Ruimtelijk werken
Groep 1/2: https://www.jufsanne.com/lesidee/werkles-materiaal/
Groep 3/4: https://youtu.be/4i387ygyZYI
Groep 5/6: https://www.leerlijntechniek.nl/lesbrief/Paalwoning_van_bamboe.pdf
Groep 7/8: http://makered.nl/projectweek-stad-van-de-toekomst/
Alle groepen: Instructievideo Michiel Bakkum: https://www.youtube.com/watch?v=_hUSYCAfvc4&t=5s
Midden- en bovenbouw: Lesbrief Creatieve kijkdozen maken

5. Werken met digitale media
Groep 1/2/3/4: https://www.dongeschool.nl/cp/uploads/hipe_content/BEVO-opdracht-Mini-Wereld-Donge.pdf

6. Werken met materialen
Groep 3/4: https://youtu.be/rq01Nng4mf8

7. Communiceren met beelden
Groep 1/2: https://www.uu.nl/sites/default/files/wkuu_tools_3_communiceren_zonder_praten_def.compressed.pdf

8. Presenteren
Groep 7/8: https://www.cultuurschakel.nl/media/4561/180925-pbvdl-discipline-beeldend-thema-identiteit-groep-7-en-8.pdf

9. Reflecteren op eigen en andermans werk
Groep 1/2: https://youtu.be/EuWHvN2PY5Q
Groep 5/6: http://www.steljevoor010.nl/zelfdoen/beeldend/doen1-verrassende-wending-in-de-les-2/

10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken
Groep 3/4: https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2019/07/expressie-omvat-meer-dan-knutselen.pdf