Leerlijnkaders voor primair onderwijs

In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afdeling Kunst in Onderwijs van Stichting De Blauwe Schuit in 2020/2021 twee leerlijnkaders ontwikkeld, een voor muziek en een voor beeldend, om onderwijsprofessionals handvatten te bieden om gericht en vanuit hun passie voor de cultuurvakken binnen de gevraagde onderwijs- en kerndoelen maatwerk te kunnen leveren.

In overleg met leerkrachten uit het primair onderwijs en cultuuraanbieders uit verschillende disciplines zijn beide leerlijnen niet ingevuld met omschreven lessen, maar bieden ze een kader in de vorm van een makkelijk te volgen stappenplan bestaande uit hoofddoelen, subdoelen, praktische uitwerkingen en verwijzingen naar aanbieders en inspirerende voorbeelden via handige QR-codes* om zelfstandig cultuurlessen te kunnen vormgegeven. Omdat maatwerk en inspiratie belangrijke vertrekpunten zijn binnen cultuureducatie, is het aan de school om te bepalen vanuit welk hoofddoel zij wil vertrekken, welke subdoelen er vervolgens worden ingezet om dat hoofddoel te bereiken en welke praktische uitwerking(en) zij daarvoor inzetten.

Als fundament voor de leerlijnen dienen de kerndoelen 54 en 55: ‘De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen werk als dat van anderen te reflecteren.’

Beide leerlijnen bevatten daarnaast een ingevuld voorbeeld en een leeg invuldocument waarmee de school zelf direct aan de slag kan.

De leerlijn beeldend is in opdracht van Stichting De Blauwe Schuit ontwikkeld in samenwerking met Bureau Artifact en de leerlijn muziek is in opdracht van Stichting De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. Ze zijn beide vormgegeven door Sjors Ruijgrok.

*QR-codes kun je scannen met de camera van je mobiele telefoon. Zodra je de camera erop richt, zie je een link verschijnen waar je op kunt klikken om naar de bijbehorende webpagina te gaan.