Leerlijnkaders voor primair onderwijs

In het kader van het Cultuureducatie met Kwaliteit-programma CULTULEREN (PLUS!) hebben we drie leerlijnkaders ontwikkeld – een voor muziek, een voor beeldend en een voor theater. Deze leerlijnkaders bieden jou als onderwijsprofessional handvatten om gericht en vanuit je passie voor de cultuurvakken binnen de gevraagde onderwijs- en kerndoelen maatwerk te kunnen leveren.

In overleg met leerkrachten uit het primair onderwijs en cultuuraanbieders uit verschillende disciplines zijn de leerlijnen niet ingevuld met omschreven lessen. Ze bieden een kader, in de vorm van een makkelijk te volgen stappenplan, om zelfstandig cultuurlessen en/of -projecten vorm te geven. Het stappenplan bestaat uit hoofddoelen, subdoelen, praktische uitwerkingen en verwijzingen naar aanbieders en inspirerende voorbeelden via handige QR-codes*. De leerlijnen bevatten daarnaast een ingevuld voorbeeld en een leeg invuldocument waarmee je als onderwijsprofessional direct aan de slag kan.

Alle leerlijnen sluiten aan op de kerndoelen 54 en 55: ‘De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen werk als dat van anderen te reflecteren.’

De leerlijn beeldend is in opdracht van Stichting De Blauwe Schuit ontwikkeld in samenwerking met Bureau Artifact. De leerlijn muziek is in opdracht van Stichting De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn ontwikkeld in samenwerking met Gisla Bruitsman en Jantien Bijvoet. De leerlijn theater is in opdracht van Stichting De Blauwe Schuit en de Westfriese Bibliotheken ontwikkeld in samenwerking met regisseur, theaterdocent en schrijver Janna de Lathouder. Ze zijn allen vormgegeven door Sjors Ruijgrok.

We hopen dat de leerlijnen jullie veel inspiratie zullen bieden!

*QR-codes kun je scannen met de camera van je mobiele telefoon. Zodra je de camera erop richt, zie je een link verschijnen waar je op kunt klikken om naar de bijbehorende webpagina te gaan.